Dom Kultury
w Rybniku - Chwałowicach
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - prace inwestycyjne/scena

Zapytanie ofertowe - Scena DK Chwałowice

Niniejszym kierujemy zapytanie ofertowe na następujący zakres prac :

- wykonanie schodów wejściowych z widowni na scenę

- wykonanie nowej podłogi sceny

- wykonanie dokumentacji  powykonawczej  wraz z wymaganymi atestami i aprobatami zastosowanych materiałów. 

Szczegóły zostały przedstawione w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

Prosimy o przedstawienie oferty:

1. w oparciu o w/w dokumenty, tzn. z zastosowaniem drewna zgodnie z projektem (lite drewno iglaste) - ze wskazaniem drewna. 

2. prosimy o ofertę z zastosowaniem desek dębowych zachowujących parametry wyszczególnione w projekcie - punkt 5.3 dokumentacji projektowej.

Zwracamy także uwagę na odpowiednie skalkulowanie prac przygotowawczych oraz porządkowych po ich wykonaniu.

Dodatkowo należy odpowiednio skalkulować  punkt  12d.13 przedmiaru robót, tj.  remont (lokalne usztywnienia) istniejącej konstrukcji podporowej sceny polegający na wymianie uszkodzonych elementów.  W punkcie tym należy uwzględnić wszystkie prace związane z ewentualnymi wzmocnieniami , wymianami  lub zabudową dodatkowych podpór podłogi sceny wraz z ich odpowiednią impregnacją .

 

Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi opartymi na dołączonym przedmiarze należy złożyć do dnia 12 maja 2017r.

 

W ofercie należy podać: 

- Termin wykonania prac  (ilość tygodni od podpisania umowy ) - możliwy termin wykonania robót od 19 czerwca do 20 sierpnia 2017r 

- Długość udzielanej gwarancji na wykonane prace

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2017-05-05 Publikacja
Wyświetleń: 2226